25 November: het feest van Sint Catharijne

In Sint-Pancras is het Sint Catharijnefeest jarenlang gevierd. Hoe lang het heeft bestaan is onduidelijk, maar het moet zeker 150 à 200 jaar oud zijn.

De 25e november was de dag dat pachters van land, toebehorend aan het Burgerlijk Armbestuur, de huur van hun land moesten betalen. ’s Morgens dienden ze dat te voldoen en ’s middags was het feest voor de schooljeugd. Zo’n 150 jaar geleden werden de kinderen op warm bier getrakteerd. Later werd het warme chocolademelk en nog later een taaipop. De leden van het Burgerlijk Armbestuur kwamen op school, om de traktatie uit te delen. Later, toen er meer kinderen en scholen in het dorp kwamen, gingen er ook raadsleden mee. De kinderen zongen dan een lied of speelden een toneelstukje, waarna ze konden smikkelen van de traktatie.

Aan het einde van de zeventiger jaren is dit stukje folklore verloren gegaan. De luxe nam steeds meer toe. Met Sint Maarten hadden de kinderen hun snoeptrommel al vol gezongen, waardoor de “Sint Catrijn taaipop” steeds minder als een traktatie werd gezien.

De Historische Vereniging Sint-Pancras doet haar best om dit oude gebruik weer onder de aandacht te brengen. Zo worden haar medewerkers jaarlijks op of rond 25 november getrakteerd op een heuse “Sint Catrijn taaipop”.

De Klin het blad van de Historische Vereniging Sint Pancras De Klin het blad van de Historische Vereniging Sint Pancras

Reacties
Reactie: (Elly Bloemendaal- Kouwen)
26-9-2020, 10:03
Lief Langedijk, ineens kwam de herinnering van de Sint- Catrijn taaipop traditie bij me binnen. Wat was dat altijd heerlijk we keken er altijd vol verwachting naar toe. Ik zocht het op en kwam bij deze site terecht en zag dat er elk jaar nog poppen gebakken en uitgedeeld worden. Kun u me vertellen of ze ook in de omgeving van Sint- Pancras verkocht worden, zou er graag nog eens van willen proeven.

Reactie: (Roel Botter)
21-11-2015, 11:43
In de Krimpenerwaard kende men tot halverwege de vorige eeuw het 'sintekatrijnmelken.' Op de 25e november mochten dan de nog buiten lopende koeien door iedereen die dat kon en wilde, worden gemolken. De melk mocht je behouden. Inmiddels weet bijna niemand meer iets van die traditie.