Mooi bedrag muziekverenigingen bij afscheid Burgemeester Cornelisse

Hans Cornelisse kijkt terug op een mooi afscheid als burgemeester van Langedijk. Bij zijn afscheid gaf hij aan in plaats van geschenken liever een bijdrage voor de Langedijker harmonie en fanfare orkesten te ontvangen. Deze oproep leverde een totaalbedrag op van ruim € 2.300,-.

 

“Het afscheid als burgemeester van Langedijk is een mooi feest geweest, waarvan we - mijn vrouw en ik- enorm genoten hebben. Compliment en dank voor ieders bijdrage op het gemeentehuis en in De Binding”, aldus de nu oud-burgemeester. “Ook dank voor alle kaartjes en andere blijken van waardering. In een woord geweldig mooi om een keer zo in de schijnwerpers te worden geplaatst. Dank ook voor allen die mijn oproep hebben gevolgd en in plaats van een attentie een bedrag hebben gegeven voor de muziekverenigingen in Langedijk.”

 

In totaal heeft de oproep ruim € 2.300,- opgebracht. Na verdeling zal het bedrag op korte termijn worden overgemaakt aan de muziekverenigingen. 

 

burgcornelisse (7 van 7) burgcornelisse (7 van 7)