Brandbrief vitale regionale culturele infrastructuur provincie Noord-Holland

De bij de VSCD (Vereniging Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) aangesloten podia in Noord-Holland hebben afgelopen dinsdag een brandbrief gestuurd naar gedeputeerde mevrouw Pels van de provincie Noord-Holland. De culturele sector, die in een nijpende situatie verkeert, verzoekt dringend om hulp.

De landelijke overheid, de gemeenten en de instellingen zelf dragen bij waar het kan maar de kwetsbaarheid van de sector is momenteel pijnlijk zichtbaar. De huidige lockdown tot 1 juni leidt al tot 969 miljoen euro schade in de gehele culturele sector. Elke verdere verlenging zal voor de culturele infrastructuur onherstelbare gevolgen hebben. De acute liquiditeitsproblemen van instellingen vormen een probleem voor het voortbestaan en de werkgelegenheid in de culturele en creatieve infrastructuur. Ook in de provincie Noord-Holland, waar sprake is van een rijke en gevarieerde culturele infrastructuur waar wekelijks door honderdduizenden inwoners gebruik van werd gemaakt. Daarom doen zij ook een beroep op de provincie om financieel te ondersteunen om de culturele infrastructuur in de provincie Noord-Holland overeind te houden. Zodat deze in staat wordt gesteld om haar waarde voor de samenleving te kunnen blijven uitvoeren als de crisis voorbij is.

Cool Heerhugowaard Cool Heerhugowaard