Dagelijks telefoontje doet goed

Deelname aan een contactcirkel kan om veel redenen een uitkomst zijn. Voor wie alleen woont en graag dagelijks een telefoontje krijgt. Voor wie minder mobiel is of graag meer mensen leert kennen, bijvoorbeeld als nieuwe inwoner van Langedijk. Het wegvallen van een partner kan ook een reden zijn. Daarnaast geven mantelzorgers aan het een fijn idee te vinden wanneer hun naaste deelneemt aan de belcirkel. 

Juist nu, in een tijd waar velen meer aan huis gebonden zijn, blijkt voor velen het dagelijks contact via een belcirkel waardevol. Een deelnemer vertelt: ”Sinds zeven jaar doe ik mee met de contactcirkel. Wat mij vooral aanspreekt is het idee dat ik de anderen al jaren ken, ook al spreek ik ze vooral telefonisch. Voor mij zijn het echt kennissen geworden, het voelt heel vertrouwd. Elke dag sta ik steevast om 8 uur op en maak me klaar.” Hij legt uit: ”Dan weet ik, ik word gebeld. Het is misschien gek, maar ik kijk daar elke dag weer naar uit. Het biedt houvast en structuur aan de dag. De wetenschap dat iemand op me let is prettig. Als er iets is waardoor ik niet kan opnemen, wordt mijn buurvrouw gebeld door degene die de weekleiding heeft. Zij heeft mijn sleutel en kan kijken of er iets is. Dat geeft een veilig gevoel, al heb ik naast de cirkel ook alarmering. Ook wordt actie ondernomen wanneer de persoon die ik bel geen gehoor geeft.” 

 

Wie het aanspreekt de dag met een contactmoment te beginnen, is welkom bij één van de contactcirkels, die onderdeel zijn van het Thuisabonnement van Wonen Plus Welzijn.

Daarnaast zijn geïnteresseerden welkom die graag de cirkel draaiende houden als vrijwilliger. Zij worden elke vier weken dagelijks van 8.30 tot 9.00 uur ingezet. 

Interesse in deelname of om vrijwilliger te worden? Neem voor meer informatie/aanmelding contact op via tel. 0226-318050 of email naar langedijk@wonenpluswelzijn.nl 
 

bellende opa bellende opa