Resultaten verkeersonderzoek Sint Pancras overhandigd aan college Langedijk

Ingenieursbureau Sweco heeft namens het dorp Sint Pancras op maandag 29 maart het definitieve rapport over de verkeersstructuur in Sint Pancras aan wethouder Nils Langedijk overhandigd. Het rapport geeft advies over een veilige en toekomstbestendige hoofdverkeersstructuur.

Het advies is het resultaat van een intensief traject met inwoners, de Dorpsraad en de Fietsbond. Tussen september 2020 en februari 2021 zijn zes digitale bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten is met elkaar nagedacht over realistische en gedragen oplossingen die de hoofdverkeersstructuur van het dorp verbeteren en bijdragen aan het verminderen van de problemen die inwoners ervaren. Ingenieursbedrijf Sweco heeft de uitkomsten vertaald naar een definitief advies. 


Vier leidende principes
Samen met het dorp heeft Sweco vier leidende principes geformuleerd. Fietsers en voetgangers krijgen meer ruimte, ook als dit ten koste gaat van de ruimte voor auto’s. De hoofdverkeersstructuur krijgt een eenduidige, veilige en herkenbare inrichting. De focus moet komen te liggen op maatregelen ter verbetering van de bestaande hoofdverkeersstructuur in plaats van op een nieuwe infrastructuur. Ook moet het doorgaande karakter van de Bovenweg minder worden benadrukt door aantrekkelijke verblijfsgebieden langs de Bovenweg te creëren. In het rapport staat beschreven hoe deze vier principes gerealiseerd kunnen worden.

Vervolgstappen
Met het overhandigen van het rapport Verkeersstructuur Sint Pancras is het participatietraject afgerond. Op 29 maart was een laatste gesprek met de leden van de Dorpsraad over het rapport. Het college neemt in april een besluit over het definitieve rapport. De Sint Pancrassers die aan het participatietraject hebben deelgenomen worden geïnformeerd over het collegebesluit.

 

Meer informatie en het definitieve rapport is te lezen op de website van gemeente Langedijk.
 

wethouder Nils Langedijk ing.bureau Sweco wethouder Nils Langedijk ing.bureau Sweco