Wonen Plus Welzijn trekt succesvol de wijken in via project Buurtverbinder

Beter zichtbaar zijn door met mensen in gesprek te gaan en een luisterend oor bieden. Bijvoorbeeld in buurten, bij winkelcentra, kringloopwinkels, parken en andere plekken waar mensen samenkomen. Ontdekken wat de behoeften zijn en mensen bij hulpvragen te informeren over voorzieningen in de buurt. Ook is advies bij bewonersinitiatieven mogelijk om onderlinge contacten te bevorderen en mensen te wijzen op activiteiten in Langedijk. Dit is in het kort project De Buurtverbinder van Wonen Plus Welzijn Langedijk (WPW), dat enige tijd geleden van start ging.

 

De reacties zijn positief. Het project is een mooie en noodzakelijke aanvulling op de bestaande dienstverlening. De gesprekken zijn een goed middel om diegenen te bereiken die meer aan huis gebonden zijn, bij wie eenzaamheid op de loer ligt of wie minder snel contact opneemt met organisaties bij hulpvragen. Inmiddels zijn al veel gesprekken gevoerd. Om nog meer mensen te bereiken en met elkaar te verbinden, hield WPW in juli haar eerste zogenaamde Pop-up café in Zuid-Scharwoude. Dit trok de nodige belangstelling en was voor veel bewoners een moment weer eens met elkaar in contact komen. En voor WPW een manier erachter te komen hoe mensen de leefomgeving ervaren. Hoe gaat men met elkaar om? Is er veel onderling contact? Helpen mensen elkaar waar nodig? WPW verstrekt informatie en bezoekers kunnen (hulp)vragen stellen. Het Pop-up café vindt maandelijks plaats in steeds een wisselende buurt in Langedijk.

 

Graag betrekt WPW naast eigen beroepskrachten vrijwilligers: enthousiaste, betrokken wijkbewoners die een actieve bijdrage willen leveren. Mensen die in ‘hun’ wijk de bewoners kennen en gemakkelijk contacten leggen met buurtgenoten, vooral ook met diegenen die wat extra aandacht kunnen gebruiken. Geïnteresseerd? Laat het weten aan Martine Raams of Ineke Vroling via langedijk@wonenpluswelzijn.nl of 0226-318050.

oma in gesprek oma in gesprek