Gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk voor iedereen

De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard fuseren op 1 januari 2022 tot de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Op 22, 23 en 24 november 2021 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van deze nieuwe gemeente. Om de verkiezingen toegankelijk te maken voor iedereen, is er op het gemeentehuis van Heerhugowaard een stem-mal met soundbox voor visueel beperkte stemmers. Voor auditief beperkten is er op het gemeentehuis van Langedijk een gebarentolk aanwezig. Kiezers kunnen ongeacht hun woonplaats in elk stembureau in Langedijk en Heerhugowaard hun stem uitbrengen. En inwoners die geen eigen vervoer hebben kunnen tijdens de verkiezingsdagen kosteloos gebruikmaken van de HugoHopper om bij hun stembureau te komen.

Stemmen voor visueel beperkten
Langedijk en Heerhugowaard bieden, net als bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart, het gebruik van een stem-mal en soundbox aan. Hiermee kunnen mensen met een visuele beperking zelfstandig hun stem uitbrengen. De mal en box zijn niet alleen geschikt voor mensen met een visuele beperking, ook mensen met dyslexie, laaggeletterdheid, een slechte handfunctie of andere aandoeningen kunnen er gebruik van maken. De stem-mal en soundbox zijn op alle drie de verkiezingsdagen aanwezig bij het stembureau in het gemeentehuis van Heerhugowaard.

Gebarentolk
Om het stemmen toegankelijker te maken voor voor slechthorenden en doven uit de toekomstige gemeente Dijk en Waard, is bij het stembureau in het gemeentehuis van Langedijk tijdens de drie verkiezingsdagen een gebarentolk aanwezig om mensen met een auditieve beperking ondersteuning te bieden.

Met HugoHopper naar stembureau
Door de wijziging van stembureaulocaties of vanwege een beperking kunnen sommige stemgerechtigden problemen hebben met vervoer naar de stembureaus. Deze kiezers kunnen op de stemdagen 22, 23 en 24 november gratis gebruik maken van vervoer met de HugoHopper naar het stembureau en weer terug. HugoHopper vervoert leden en niet-leden kosteloos naar de diverse stemlocaties. De vervoersdienst is beschikbaar op de stemdagen van 8.00 tot maximaal 20.00 uur. Wie van deze service gebruik wil maken, kan HugoHopper bellen op nummer: 072 - 7370217 om een tijd van ophalen en retour af te spreken. Een plek reserveren kan tot uiterlijk één dag van tevoren.

Volmacht
Zelf niet in staat om te gaan stemmen? Verleen dan een volmacht aan een andere kiezer uit uw gemeente. Deze persoon mag dan uw stem uitbrengen. Op de achterkant van de stempas vult de kiezer de naam in van degene (gemachtigde) die voor hem/haar gaat stemmen. Beiden zetten vervolgens hun handtekening. Een kiezer mag namens maximaal twee andere personen een stem uitbrengen. Hoe een volmacht precies werkt, is te lezen op www.gemeentelangedijk.nl/verkiezingen of www.heerhugowaard.nl/verkiezingen.

Geen gezondheidscheck
Een gezondheidscheck is bij deze verkiezingen niet meer niet nodig. Bij klachten worden kiezers opgeroepen op thuis te blijven en een volmacht aan een andere kiezer af te geven. De gemeenten richten de stemlokalen zo in dat het mogelijk is voor kiezers (die dat willen) om onderling afstand te kunnen houden. Zij vragen kiezers om elkaar de ruimte te geven.

debinding debinding