Inwoners en organisaties worden uitgedaagd mee te denken over een gezonder en vitaler Dijk en Waard

Nederland gezonder en vitaler maken. Dat is het doel van het Nationaal Preventieakkoord, waarbij meer dan zeventig landelijke organisaties aan meewerken. Ook gemeente Dijk en Waard onderschrijft deze nationale ambities om het roken, het problematisch alcoholgebruik en overgewicht te verminderen en daarom werkt de gemeente Dijk en Waard aan een lokaal Preventieakkoord Dijk en Waard.


Doel van het Preventieakkoord Dijk en Waard is een leefomgeving te realiseren waarin jeugd gezond en veilig kan opgroeien én tevens een gezonde leefstijl te stimuleren waardoor de inwoners van Dijk en Waard gelukkig leven en vitaal oud worden. De gemeenteraad heeft op 12 juli uitgesproken dat Dijk en Waard binnen het sociaal domein wil inzetten op preventie. Maatregelen op het gebied van preventie leiden, zo stelt de raad, tot minder maatschappelijke problemen, minder financiële uitgavenkosten en een betere leefbaarheid.

 

Input uit de samenleving

Bij het opstellen van het Preventieakkoord Dijk en Waard is de lokale behoefte leidend. Hierbij wil de gemeente zoveel mogelijk input uit de Dijk en Waardse samenleving meenemen. De gemeente daagt haar inwoners en zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en organisaties uit de gezondheidszorg daarom uit om de ambities in het akkoord te onderschrijven. Ook vraagt ze hen om mee te denken en met ideeën te komen waarmee aan de (lokale) preventie-ambities tegemoet wordt gekomen. Op deze manier ontstaan er projecten die bijdragen aan een gezonder en vitaler Dijk en Waard en waarbij de samenwerking tussen inwoners en organisaties wordt gestimuleerd.

 

Dijk en Waard nog gezonder

Preventieformateur Ted van der Bruggen begeleidt het proces om te komen tot een lokaal Preventieakkoord Dijk en Waard: “We willen graag de ideeën van organisaties en inwoners horen en we brengen vervolgens organisaties van verschillende maatschappelijke sectoren met elkaar in contact. Vervolgens werken we aan de totstandkoming van diverse projecten die Dijk en Waard gezonder en vitaler maken. Deze projecten komen in aanmerking voor een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hebben een looptijd tot eind 2023.”

 

Kick-off bijeenkomsten

Op donderdag 25 en dinsdag 30 augustus en donderdag 1 en maandag 5 september vinden er bijeenkomsten plaats waar we graag ideeën horen, die vervolgens kunnen leiden tot concrete projecten. Alle ideeën op het gebied van lichamelijke en mentale gezondheid, het positief beïnvloeden van de leefstijl, het verminderen van gezondheidsklachten en sociale leefbaarheid zijn van harte welkom.

Aanmelden voor een van deze online bijeenkomsten kan door een mail te sturen naar info@preventieakkoorddijkenwaard.nl, onder vermelding van voor- en achternaam, naam van de organisatie, telefoonnummer en e-mailadres. Geïnteresseerden kunnen zich via het genoemde e-mailadres ook aanmelden voor de nieuwsbrief ‘Preventieakkoord Dijk en Waard‘. Op  https://sportakkoorddijkenwaard.nl/preventieakkoord-dijk-en-waard/ staat ook meer informatie over de totstandkoming van het akkoord. Een eerste versie van Preventieakkoord Dijk en Waard moet eind september bij het ministerie van VWS binnen zijn. Daarna zullen de projecten verder worden uitgewerkt.

 

 

debinding2 debinding2